Bağlama Türleri Nelerdir?

Bağlama Türleri Nelerdir?

Meydan Sazı:

Adını her yerde çalınabilmesinden almıştır. Bazı yerlerde 12 telli saz olarak da adlandırılır. 12 adet teli vardır. Bağlama ailesi arasındaki en büyük sazdır. Akordu La sesine göre yapılır.  Sapı 32 perdeden oluşur.

Divan Saz:

Meydan sazının bir küçüğüdür. Meydan sazının çok büyük olmasından dolayı yapılmıştır. Meydan sazına göre dört ses daha tiz akort edilen bu sazın 9 adet teli bulunmaktadır.

 Çöğür

Büyüklüğü divan sazına yakın olan bu sazın 6 ya da 9 teli vardır. Sapında 15 adet perde bulunur. Alttaki iki tel La ortadaki tellerden birisi La diğeri Re üst teller de Sol sesine göre akort edilir. Semai, Ayin ve Nefes gibi havalar Çöğür ile çalınır.

Di-Ay-Vay Sanat Merkezi Bağlama Kursu İstanbul Avrupa Yakası

Bağlama

Perde sayısı 17-24 adettir ve adını taşıyan ailenin temel sazıdır. Divan sazından beş ses meydan sazından ise bir oktav daha tizdir. Tellerinin sayısı 6 ya da 9 adettir. Akordu, alt tellerin akortları La sesine göre yapılır. Orta ve üst tellerin akortları düzen değişikliklerine göre değişir.

Bozuk:

Telleri üçerli gruplar halında takılır ve 9 tel bulunur. 15 ya da 18 perdeye sahiptir. Boyut olarak bağlamayla aynıdır. Telleri ortada iki sarı ve bir ince çelik, altta ve üstte birer kalın sarı ve ikişer çelik tel olarak sıralanır. Tellerin sarı olanı çelik tele göre bir oktav daha pest akort yapılır. Ege ve Güney yörelerinde genellikle bozuk olarak bilinir ve çalınır.

Aşık Sazı:

Halk ozanlarının ya da diğer bir bilinen ismi aşıkların çaldığı bağlamaya denilmektedir. Sapı normal bağlamaya göre daha kısadır ve 13-15 adet perdesi vardır. Dip perdesi Re değil Do ‘ dur. 6 ya da 9 telli olarak kullanılır.

Tanbura:

Boy olarak bağlamadan daha küçüktür. Bir oktav divan sazından tizdir. Divan sazının curası olarak da bilinen tanbura bağlamadan da dört ses daha tizdir. Akordu alt (Re) orta (Do) seslerine  göre yapılır.

Cura:

Bağlama ailesindeki en küçük saz olarak bilinen bu sazın 3-6 teli vardır ve sapında 7-16 perdesi bulunmaktadır. Akordu bağlama ve Bozuk düzenlerine göre yapılır. La sesine göre alt tel Re sesine göre üst tel akort edilir.

Bağlama Curası:

Akordu La sesine göre yapılan bu bağlama çeşidi, tanburadan 5 ses bağlamadan ise 1 oktav tizdir.

Tanbura Curası:

Akordu Re sesine göre yapılır. Dört ses bağlama curasından bir oktav Tanbura’dan tizdir.

Bulgarı:

İki yada dört telli olabilir.16 adet perdesi vardır.Güney bölgelerinde ve Kayseri’de yaygındır.

Bağlama Kursu Taksim, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer. Bağlama fiyatları