Fotoğrafta Kompozisyon Nedir?

Kompozisyon Nedir?

Dengeli ve düzenli bir bütün oluşturma işini farklı farklı parçaları birleştirmeyle yapılmasıdır. Göze güzel görünecek biçimde kara içinden konuları düzenlemek ve seçmekte fotoğrafta kompozisyondur.  Biz bu kompozisyona iş diyebiliriz. Bir insan güzel bir iş yaparsa o iş tutulur ve akılda kalır. Aynı şekilde  kompozisyonun iyi yapılması demek o fotoğrafın daha çok göze çarpıp akılda kalması demektir.

Fotoğrafta Kompozisyon:

Kısaca ele alırsak  kompozisyon, herhangi bir fotoğrafın insanlar tarafından yardım almaksızın anlaşılabilir ve akılda kalabilir şekilde olmasını sağlayan tekniklerdir.

Belirginlik:

Fotoğrafın taşıdığı mesajın en anlaşılabilir şekilde olmasının sağlanmasıdır. Eğer anlaşılabilir ve okunaklı fotoğraf çekmek istiyorsanız o fotoğrafın aşağıdaki özellikleri taşıyor olması gerekir.

Kritik An:

Bütün hareketlerin belirleneceği bir an vardır. Bu ana kritik an denir.Başlangıçta, ortada veya bitişte bu an olabilir.

Bakış Yönü:

Fotoğraf çekerken fotoğrafın konusunun  değişimini izleyebileceğimiz açıdan bakılması gerekir.

Bakış Yüksekliği:

Bir kişinin fotoğrafını çekerken o kişinin yapığı işi ve kişinin kendisini de kare alacak kadar yükseklikte olmasıdır. Örneğin, bir futbol maçında fotoğraf çekerken sahanın topun ve futbolcuların hepsinin bir karede olacak kadar yüksekten çekilmesi.

Bakış Uzaklığı:

Fotoğraf çekerken konunun o fotoğrafı tamamen doldurması gerekir. Bu detayı da fotoğraf çekilirken olan uzaklık belirler. Konun tam anlamıyla fotoğrafı doldurmasına dikkat edelim.

Sadelik:

Bir fotoğrafa bakılırken esas konunun rahatça anlaşılması gerekir. Bunun içinde fotoğraf çekerken olabildiğince sadeliğin sağlanması gerekir. Fotoğraftaki fazlalıkların çıkarılması fakat çıkarılan şeyler fotoğrafın anlamını bozmaması gerekir. Ayrıca seçeceğimiz fon da karmaşık olmamalıdır. Sağlıklı iletişim kurmanın en rahat yolu sadeliktir. İşte fotoğrafları da bir iletişim aracı olarak düşünebilirsiniz.

1/3 Kuralı veya Oranlar:

Bir fotoğraf karesinde altın nokta denilen bir nokta veya noktalar vardır. Bu noktalar fotoğraf karesinin fotoğraf çekilmeden önce yatay ve dikey olarak  üç parçaya bölünüp  çizgilerin birbirlerini kesmesiyle oluşan noktalardır.

Çizgiler:

Fotoğraflarda yönleri belirtmek için diyagonal çizgi dediğimiz çizgileri kullanırız. Bir fotoğrafa bakan kişinin fotoğrafın ilgi merkezine dikkatini vermesi için tekrarlayan çizgiler kullanılır. Fotoğrafta çeşitli çizgiler olabilir bu çizgilerin de çeşitli anlamları vardır.

Düz Çizgiler:

Aynı zamanda hareketsiz çizgilerdir.Hiçbir iniş çıkış, dalgalanma yaşamadan, durgunluk ve yerleşme etkisi veren göz düz çizgilere bakan gözdür. Yerleşme ve hareketsizlik duygusunu daha fazla kuvvetlendirmek için düz çizgiler yatay ve dikey olarak doksan derecelik açıyla kullanılır. Düz çizgiler yukarıya doğru olursa sevinç mutluluk belirtirken, aşağıya doğru olursa da bitkinlik, cansızlık hissi uyandırır.

Eğri Çizgiler:

Dinamiklik ve hareketlilik duygusu uyandırır. Bu duyguların da artması için çizgilerin eğriliklerinin artması gerekir. Bir göz fotoğrafta eğriliğin hakim olduğu bir noktaya bakarsa sevgi, kaynaşma yaşama duygularının etkisi sarar onu. Tıpkı dalgalı bir denizin verdiği yaşam, canlılık duyguları gibi.

Kırık Çizgiler:

Duygu olarak karmaşa ve boşalma duygularını uyandırır.

Denge:

Fotoğrafın kişiye güzel görünmesi için aydınlık veya karanlık ya da renk  dengeleri bakımından ayarlanmasıdır. Fotoğraf dengesi asimetrik ve simetrik olabilir.

Perspektif ve Derinlik:

Fotoğraftaki doğrusal perspektif çizgiler yani devamlı birbirine yaklaşan çizgiler ya da hacimsel perspektif cisimler yani devamlı küçülen cisimler o fotoğrafa üçüncü bir boyut katar. Fotoğraf içinde ön planda olan cisimlerin büyüklükleri abartılı şekilde olursa veya arka planın önünü kapatması o fotoğrafa derinlik verir. Odak mesafesi kısa objektifler fotoğraftaki nesneleri birbirinden uzaklaştırır. Bu sayede fotoğrafta derinliği pekiştirir. Odak mesafesi uzun olan objektifler ise fotoğraftaki nesneleri birbirlerine yakınlaştırır. Böylece fotoğrafın derinliğini azaltır. Diyafram açıklığı, fotoğrafın derinliğini etkileyen etkenlerden biridir. Alan derinliğini artması  ve fotoğraftaki net alanların daha fazla olması derinliği arttırır.Bunun için  kısık diyafram açıklığı olmalıdır. Açık diyafram açıklığında ise derinlik azalır çünkü alan derinliği azalır bunun için net alanlar da azalır.

Hareket:

Fotoğraflarda hareketi vurgulamak da önemlidir ve bunun için çeşitli yöntemler vardır. Bunların ilki fotoğraflardaki uzamış görüntüleri sağlayan düşük örtücü hızında çekilmiş fotoğraflardır. Fotoğraflara  hareketlilik duygusu vermek için yuvarlak hatlar, yüksek kontrast, tekrar eden konular kullanılır.

İlgi Merkezi:

Çekilen bir  fotoğrafa bakan kişinin fotoğraf içinde kaybolmadan kısa bir göz gezdirmeyle fotoğrafın ilgi merkezini bulmasını sağlamaktır. İlgi merkezi demek fotoğrafın çekilmesinde verilmek istenen mesajın saklandığı yerdir ve fotoğrafın her yerine koyulabileceği söylenir ama biz yinede 1/3 kuralını unutmayalım. Bina, heykel, gün doğumu fotoğraflarında ilgi merkezi ortada olursa iyi sonuç verebilir. İlgi merkezinin doğru orantılı olduğu  şey ise bakış yönüdür.

Tekrarlar:

Fotoğraftaki ritm duygunun artmasının sebeplerinden biri  birbirine benze nesnelerin arka arkaya gelmesidir. Bundan dolayı fotoğraftaki ritmi bozabilecek nesnelerin çıkarılması gerekir.

Boyutların Etkisi:

Fotoğrafta  dengeli ve sakin bir duygu yatay dikdörtgen boyutlarla verilir. Dik konumda olurlarsa da güç anlam ifade eder. Derli toplu konularda ise kare boyutlar kullanılır.

Di-Ay-Vay Sanat Merkezi Fotoğrafçılık Kursu İstanbul Avrupa Yakası.