Melodika Nedir? Nasıl Öğrenilir?

Melodika Nedir? Nasıl Öğrenilir?

Piyano Kursu İstanbul

Melodika üflemeli ve tuşlu bir çalgı olup öğrenmesi oldukça kolay enstrümanlar arasındadır.Org, piyano gibi daha detaylı öğrenilen enstrümanlara başlangıç için tercih edilmelidir. Melodika çalmaya başlarken öncelikle hangi tuşun hangi notaya ait olduğunu öğrenmek gerekir. Üflemeli bir çalgı olmasından dolayı da hangi notada kaç nefes üflenmesi gerektiği öğrenilmelidir.

Melodikanın cinsine göre tuş sayısı değişiklik gösterebilir. Tuş saysının fazlalığı daha net nota seslerinin çıkmasını sağlar. Bu da kaliteli müzik demektir. Melodikanın tuşları sol elle tutulur. Sağ elle ise tuşlara basılır. Üfleme hızını tarif etek gerekirse bir mumu söndürmeyecek kadar yavaş üflediğinizi düşünün. Melodikayı da bu şekilde üflemeniz gerekir.

Melodikada Nota Dizilimi Nasıldır?

Melodika Kursu İstanbul

Nota dizilimi melodikada soldan sağa kalın fa, sol, la, si, do, re, mi şeklindedir. Bitiminde başa dönerek tekrarlar. Fa başlangıç notası, do ise bitiş notasıdır. Melodikanın tuş sayısı tekrar sayısı ile doğru orantılıdır.

Melodikanın notaları sola doğru kalınlaşır. Solda kalın fa notası varken, sağda ince fa notası vardır.

Melodikada klavye, piyano ve org gibi çalgılardan tanıdığımız kalın beyaz ve onların üzerinde ince siyah tuşlar bulunmaktadır. Beyaz tuşlar ana notaları (do, re, mi, fa, sol, la, si, do) oluşturur. Siyah tuşlar ara ses olarak bilinen diyez ve bemol tuşlarıdır.

Melodikanın seslerinin soldan sağa doğru inceldiğini söylemiştir. Siyah tuşlar Kalın beyaz tuşların sağında yer alıyorsa, yarım ses ince olduğunu yani Diyez olduğunu gösterir. Eğer siyah tuş beyaz kalın tuşun solunda ise kalın beyaz tuştan yarım ses kalın olduğunu yani Bemol olduğunu gösterir.

Melodika ekonim bir enstrümandır. Kolay öğrenildiği için ilk öğretimde flüt yerine tercih edilmeye başlanmıştır. Küçüklerin müziğe başlaması için ideal bir enstrümandır. Nota bilgisi ve müzik kulağı gelişiminde büyük rol oynar. Eğer melodika çalmaya yeni başlıyorsanız günde en fazla 2 saat çalışmalısınız. İlk olarak 15’er dakikalık periyotlar halinde çalışılmalıdır. Zamanla bu süre 30 dakikalık periyotlarla günde 4 saat olabilir. Bu şekilde en iyi verimi alabilirsiniz.